Mikä on B12-vitamiini?

B12-vitamiinilla eli kobalamiinilla on tärkeitä tehtäviä kehon hyvinvoinnissa solutasolla

Se osallistuu solujen aineenvaihduntaan, DNA:n rakentumiseen ja yhdessä folaatin kanssa punasolujen muodostamiseen. B12-vitamiini on myös yhteydessä luuytimen kantasolujen sekä suoliston ja hermoston solujen kasvuun ja erikoistumiseen.

B12-vitamiinia on vain eläinperäisessä ruoassa

Parhaimpia lähteitä ovat sisäelimet (kuten maksa) sekä kala, liha- ja maitotuotteet. Suomalaiset vuorokausikohtaiset saantisuositukset ovat aikuisilla ja yli 10-vuotiailla 2,0 mikrogrammaa, raskaana olevilla 2,0 mikrogrammaa ja imettävillä 2,6 mikrogrammaa. 9-vuotiailla ja sitä nuoremmilla tarve on 0,5–1,3 mikrogrammaa vuorokaudessa. B12-vitamiinia saadaan länsimaisesta ruokavaliosta 5–30 mikrogrammaa päivässä, josta 1–5 mikrogrammaa imeytyy kehon käyttöön.

Kenellä voi olla B12-vitamiinin puutos?

Syitä B12-vitamiinin puutoksen taustalla voivat olla imeytymisen häiriö, yksipuolinen ravinto, lääkkeiden vaikutus sekä jotkut sairaudet kuten keliakia ja Chrohnin tauti. B12-vitamiinin puute tulisi havaita ja korjata mahdollisimman varhain, puutos muodostuu yleensä hiljalleen, minkä vuoksi sen oireita ei välttämättä huomaa heti. Elimistö varastoi vitamiinia useisiin kudoksiin, kuten maksaan ja lihaksiin. Maksavarastot pitävät yllä B12-vitamiinipitoisuutta vielä siinäkin vaiheessa, kun vitamiinia ei saada tarpeeksi ruoasta. Ne eivät kuitenkaan riitä loputtomiin.

Yksilöllisesti vaihtelevia oireita voivat olla:

  • suoliston toiminnan heikkeneminen
  • raajojen pistely ja puutuminen
  • neurologiset oireet
  • masennus
  • henkisen- ja fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen
  • muistihäiriöt
  • anemia, jonka oireita ovat väsymys, herkkyys tulehduksille ja kuukautishäiriöt
  • hermoston oireet.

Useimmiten lääkäri osaa epäillä B12-vitamiinin puutosta anemian tai hermostollisten oireiden perusteella. Tällöin verikokeilla voidaan selvittää B12-vitamiinipitoisuutta ja mahdollisesti sulkea pois muita sairauksia.

Puutoksen riskitekijöitä

Erityisesti ikääntyvien, tiukkaa kasvisruokavaliota noudattavien, raskaana olevien ja imettävien sekä erilaisista imeytymishäiriöistä kärsivien tulisi kiinnittää huomiota B12-vitaminiin riittävään saantiin. Myös eräiden lääkeaineiden pitkäaikaisen käytön yhteydessä B12-vitamiinin saanti kannattaa huomioida.

Ikääntyminen

B12-vitamiinin puute on melko yleinen etenkin iäkkäillä. Tutkimusten mukaan jopa joka kymmenes yli 65-vuotiaista suomalaisista kärsii B12-vitamiinin puutteesta. Ikääntyvillä puute johtuu useimmin diagnosoimattomasta imeytymisen häiriöstä.

B12-vitamiinin puutoksen aiheuttaa yleisimmin B12-vitamiinin riittämätön saanti ruokavaliosta tai imeytymisen häiriö. B12-vitamiinin imeytyminen voi estyä, kun mahalaukun proteiinin tuotannossa tapahtunut virhe aiheuttaa imeytymishäiriön. Tällöin keho ei tuota B12-vitamiinia sitovaa ns. sisäistä tekijää, minkä seurauksena ohutsuolen loppuosa ei kykene ottamaan talteen riittävästi ravinnossa olevaa suhteellisen pientä B12-vitamiinimäärää. Imeytymishäiriön taustalla voi olla helikobakteeri tai muu sairaus. B12-vitamiinin puutosta saattavat aiheuttaa myös mahalaukun tai ohutsuolen leikkaukset.

B12-vitamiinin puute kehittyy yleensä hitaasti usean vuoden aikana, minkä vuoksi oireita on vaikea huomata. Puutoksen toteaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Siksi erityisesti ikääntyneiden tulisikin huolehtia B12-vitamiinin runsaasta saannista. Puutosta voidaan ehkäistä ja hoitaa monipuolisen ruokavalion ja tarvittaessa itsehoitolääkkeen avulla.

Tiukka kasvisruokavalio

Vegaanit ja tiukkaa kasvisruokavaliota noudattavat voivat saada ruokavaliostaan liian vähän B12-vitamiinia, sillä he käyttävät vähemmän eläinkunnan tuotteita ruokavaliossaan.

Tiukkaa kasvisruokavaliota noudattavien ja vegaanien tulisi huolehtia riittävästä B12-vitamiinin saannista vitamiinilisän avulla, jos he eivät käytä mitään eläinkunnan tuotteita. Erityisen tärkeää tämä on odottavien ja imettävien äitien osalta, sillä heidän ruokavalionsa vaikuttaa lapsen kehitykseen. Esimerkiksi vegaaniäidin maito ei välttämättä sisällä tarpeeksi B12-vitamiinia lapsen tarpeisiin.

Raskaus ja imetys

Äidin ravitsemus vaikuttaa raskausaikana sikiön sekä myöhemmin lapsen kehitykseen. Vitamiinien ja kivennäisaineiden tarve kasvaa keskimäärin 15–50 % raskauden myötä.

Äidin ravitsemus raskausaikana vaikuttaa sikiön kasvuun ja raskauden kestoon sekä lapsen aivojen kehitykseen, oppimiseen ja aikuisiän sairastuvuuteen. B12-vitamiinin riittävä saanti on yhteydessä sikiön ja raskauden normaaliin kehitykseen, sillä se vaikuttaa folaatin (lääkkeissä kutsutaan foolihapoksi) hyödyntämiseen kehossa. Folaatin puutos puolestaan saattaa aiheuttaa sikiön kehitysvaikeuksia, lapsen ennenaikaisen syntymisen tai lapsen syntymisen pienipainoisena.

B12-vitamiinin saanti tulisi varmistaa myös imetettäessä, sillä vauva saa B12-vitamiinia äidinmaidosta. B12-vitamiinin saantisuositus raskaana oleville naisille on 2 mikrogrammaa ja imettäville äideille 2,6 mikrogrammaa päivässä. Apteekista saa B12-vitamiinia helposti itsehoitolääkkeenä tablettimuodossa. 

Imeytymishäiriöt

Keliakia ja laktoosi-intoleranssi saattavat aiheuttaa B12-vitamiinin puutetta.

Keliakiassa suolinukka vaurioituu, minkä vuoksi myös vitamiinien ja kivennäisaineiden, mm. kalsiumin, D-vitamiinin ja B12-vitamiinin imeytyminen elimistöön häiriintyy. Imeytymishäiriö johtaa usein laihtumiseen, anemiaan ja vitamiinipuutoksiin. Lapsilla normaalin kasvun hidastuminen tai pysähtyminen on tyypillinen keliakian oire.

Laktoosi-intoleranssi vähentää yleensä maitotuotteiden käyttöä, mikä voi puolestaan heikentää B12-vitamiinin saantia. Tämän vuoksi henkilöiden, jotka eivät voi käyttää maitotuotteita on hyvä huolehtia päivittäin riittävästä B12-vitamiinin saannista.

Voiko B12-vitamiinin puutosta ennaltaehkäistä?

B12-vitamiinin puutosta voi ehkäistä monipuolisella ruokavaliolla ja terveillä elämäntavoilla sekä vitamiinilisällä. Todettu puutos pyritään korjaamaan B12-vitamiinilisällä, joka annostellaan tabletteina tai pistoksina. Jos B12-vitamiinin saanti ravinnosta on riittämätön, suositellaan tablettihoidon aloittamista. Koska B12-vitamiini on vesiliukoinen, sen liikasaannista ei ole tiettävästi haittaa.

Betolvex 1 mg on apteekeista saatava itsehoitolääke, jota käytetään yksinomaan B12-vitamiinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon. Saatavana apteekeista ilman reseptiä.

 

 

Lähteet

Alla oleva osio näkyy käyttäjille alatunnisteen lähteet-linkin takana.

Baik, H. & Russel, R. (1999). Vitamin B12 deficiency in the elderly. Annu Rev. Nutr. 1999;19: 357-77 

Erkkola, M-L.& Virtanen, S. (2013). Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana. Suomen Lääkärilehti 10;68;739-745.

Hunt, A., Harrington, D. & Robinson, S. (2014). Vitamin B12 deficiency. BMJ 2014;349:g5226

Loikas, S. (2007). Vitamin B12 deficiency in the aged: laboratory diagnosis, prevalence and clinical profile. Turun Yliopisto.

Loikas, S. (2007). B12-vitamiinin puute on yleistä vanhuksilla. Suomen Lääkärilehti 49-50;62;4679.

Loikas, S., Koskinen, P., Irjala, K., Isoaho, R., Kivelä, S-K., Löppönen, M. & Pelliniemi, T-T. (2005). B12-vitamiinin puutteen toteaminen. Suomen Lääkärilehti 11;60;1271-1276.

Paganus, A. Lapsen ravinto. Therapia Fennica.

Salonen, J. (2015). B12-vitamiinin tai foolihapon puutos. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto.

Tiitinen, A. (2014). Foolihapon käyttö raskauden aikana. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. (2014). Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. 2. korjattu painos.

Vilppula, A. (2015). Keliakia ikääntyvässä väestössä. Suomen Lääkärilehti. 3-4;70;149.

Vuoristo, M. (2007) Luotettavaa tietoa terveydestä: Ravintoaineiden imeytymishäiriöt. Duodecim.